Bluetoothmoduler i slav- och masterutföranden för inbyggnation eller fristående montering

Bluetooth

Bluetooth för inbyggnad och fristående montering

Vi har förmodligen marknadens bredaste urval för dig som söker inbyggda Bluetoothmoduler i slav- och masterutföranden för inbyggnation eller fristående montering. Bluetooth gör det enkelt att programmera, gruppera och kontrollera belysning både i hemmet och i den offentlig miljö när alla produkter kommunicerar via mesh-nätverk. Vårt intuitiva appgrännsnitt gör systemen användarvänliga för både användare och installatörer.

Inbyggda sensorer med Bluetooth för flexibel programmering och gruppering

Hytronik har utvecklat en produktserie anpassad för att tillämpning trådlös Bluetooth-teknik vid utveckling av nya armaturer. Exempel på produkter är strömförsörjningsenheter för DALI- eller 1-10V-, PIR- och HF-sensorer och mottagarenheter. Allt med inbyggd Bluetooth-teknik.

Kombinationen av strömförsörjning + Bluetooth-sensor är utformad för att passa in i både runda och linjära armaturer med begränsat utrymme. Strömförsörjningen kan enkelt döljas bakom LED-kortet eller liknande för en skuggfri installation.

Fristående sensorer med Bluetooth för uppgradering av befintlig belysningsstyrning eller ny anläggning

Produktserie för applicering av Bluetoothteknik vid uppdatering eller installation av nytt belysningssystem i hemmet eller i den offentliga miljön. Produkterna kan ersätta traditionella vriddimmers, styra DALI- eller 1-10V-armaturer och golvarmaturer med på / av-brytare.

Enheterna monteras direkt i kopplingsdosan bakom strömbrytare, vägguttaget eller lamputtaget. Sammankommpling och drift av komponenterna sker genom ett meshnärverk. Det är även möjligt att ansluta en återfjädrande strömbrytare för manuell styrning av belysningen.

 I toppmenyn visas exempel på olika typer av komponenter som krävs i Human Centric Lighting system. Men det finns många fler. Kontakta oss direkt om du vill ha hjälp med komponenter, anpassningar eller delsystem för din belysningsapplikation.