Human Centric Lighting med appstyrd Bluetooth - Hytronik Nordic

Human Centric Lighting

DALI | LED drivdon | Sensorer | Bluetooth | Paneler

Human Centric Lighting (HCL) översätts enklast till människoorienterad belysning. Med HCL skapas miljöer som främjar vår biologiska klocka genom förbättrad naturlig dygnsrytm, koncentrationsförmåga och sömnkvalitet.

Tekniken som bidrar med energieffektiva system och modern ljusstyrning

För att skapa ett system för Human Centric Lighting krävs sensorer, LED drivdon, DALI produkter och Bluetooth. I kombination med justerbara varm- och kallvita LED moduler, utgör dessa komponenter kärnan i HCL. Enkel programmering och intuitiva gränssnitt med automatisk justering av färgtemperatur & ljusintensitet är egenskaper som vi bidrar med i vår version av intelligent och energibesparande HCL.

Belysningskontroll med Bluetooth 5.0

Våra komponenter med Bluetooth 5.0 underlättar för installatörer och användaren genom att drifttagning, konfiguration, gruppering, mjukaruuppdateringar i HCL styrs via mobilapp. Totalkostnaden inklusive komponenter och installation kan bli ända uppemot 50-60% lägre jämfört med motsvarande system på marknaden. Prisskillnaden kommer sig av att varken komplexa wiresystem eller desktopbaserade verktyg för konfiguration och installation är nödvändiga.

 

I toppmenyn visas exempel på olika typer av komponenter som krävs i Human Centric Lighting system. Men det finns många fler. Kontakta oss direkt om du vill ha hjälp med komponenter, anpassningar eller delsystem för din belysningsapplikation.